Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp rượu - bia - nước giải khát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2030
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đồng Nai
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1666/QĐ-UBND
Mã văn bản :  1666/QĐ-UBND
Người ký :  Phan Thị Mỹ Thanh, PCT UBND
Trích yếu :  Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 6 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Quy hoạch Phát triển ngành công nghiệp rượu - bia - nước giải khát trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, có xét đến năm 2030
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/06/2014