Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020”
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đồng Nai
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1617/QĐ-UBND
Mã văn bản :  1617/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Thành Trí, PCT UBND
Trích yếu :  Quyết định số 1617/QĐ-UBND ngày 3 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Đề án “Phát triển quan hệ lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020”
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  03/06/2014