Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  quy địnhQuản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Y tế
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  19/2014/TT-BYT
Mã văn bản :  19/2014/TT-BYT
Người ký :  Nguyễn Thị Kim Tiến
Trích yếu : 

Thông tư số 19/2014/TT-BYT ngày 2 tháng 6 năm 2014 của Bộ Y tế quy định  quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/06/2014