Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đà Nẵng
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  08/2012/QĐ-UBND
Mã văn bản :  08/2012/QĐ-UBND
Người ký :  Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ngày 2 tháng 3 năm 2012 của UBND Thành phố Đà Nẵng quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/03/2013