Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đà Nẵng
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  16/2014/QĐ-UBND
Mã văn bản :  16/2014/QĐ-UBND
Người ký :  Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND
Trích yếu :  Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 5 năm 2014 của UBND Thành phố Đà Nẵng sửa đổi khoản 1, Điều 5 Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  21/05/2014