Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  1798/LĐTBXH-LĐTL
Mã văn bản :  1798/LĐTBXH-LĐTL
Người ký :  Tống Thị Minh, Vụ trưởng, Bộ LĐ,TB và XH
Trích yếu :  Công văn số 1798/LĐTBXH-LĐTL ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/05/2014