Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại HN tổng kết 10 năm hoạt động của NHCSXH
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  183/TB-VPCP
Mã văn bản :  183/TB-VPCP
Người ký :  Phạm Văn Phượng
Trích yếu : 
Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/05/2013