Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kế hoạch sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đồng Nai
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  4646/KH-UBND
Mã văn bản :  4646/KH-UBND
Người ký :  Phan Thị Mỹ Thanh
Trích yếu : 
Quyết định số 4646/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch sản xuất sạch hơn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2014
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/05/2014