Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Thông báo của VPCP về thị trường phát điện cạnh tranh
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  344/TB-VPCP
Mã văn bản :  344/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Hữu Vũ
Trích yếu : 
Thông báo của VPCP về thị trường phát điện cạnh tranh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/09/2013