Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  207/TB-VPCP
Mã văn bản :  207/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Văn Nên, Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu :  Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2014 của VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại, sớm trở lại sản xuất kinh doanh
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/05/2014