Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc bản đảm an ninh trật tự
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  203/TB-VPCP
Mã văn bản :  203/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu :  Thông báo số 203/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc bản đảm an ninh trật tự
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/05/2014