Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  25/2013/TT-BLĐTBH
Mã văn bản :  25/2013/TT-BLĐTBH
Người ký :  Bùi Hồng Lĩnh
Trích yếu : 
Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/10/2013