Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hưng Yên
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  10/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  10/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Văn Phóng, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định về xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Hưng Yên
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/05/2016