Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  04/2005/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  04/2005/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Nguyễn Thị Hằng
Trích yếu : 
Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5 tháng 1 năm 2005 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/01/2005