Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Về hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  10/2003/TT-BLĐTBH
Mã văn bản :  10/2003/TT-BLĐTBH
Người ký :  Nguyễn Thị Hằng, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 10/2003/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/04/2003