Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Văn Phòng Chính Phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  196/TB-VPCP
Mã văn bản :  196/TB-VPCP
Người ký :  Phạm Viết Muôn, Phó Chủ nheiemj VPCP
Trích yếu :  Thông báo số 196/TB-0VPCP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  12/05/2014