Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  2753/QĐ-BGTVT
Mã văn bản :  2753/QĐ-BGTVT
Người ký :  Đinh La Thăng, Bộ trưởng
Trích yếu :  Quyết định số 2753/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ GTVT phê duyệt Quy hoạch hệ thống trạm dừng nghỉ trên quốc lộ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/09/2013