Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Văn Phòng Chính Phủ
Lĩnh vực :  Công thương
Số văn bản :  189/TB-VPCP
Mã văn bản :  189/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu :  Thông báo số 189/TB-VPCP ngày 7 tháng 5 năm 2014 của Văn phòng Chính phủvề kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đối với Dự thảo Nghị định về kinh doanh xăng dầu
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  07/05/2014