Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu ngành thủy lợi"
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Tài nguyên môi trường
Số văn bản :  794/QĐ-BNN-TCTL
Mã văn bản :  794/QĐ-BNN-TCTL
Người ký :  Cao Đức Phát, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Quyết định số 794/QĐ-BNN-TCTL ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Đề án "Tái cơ cấu ngành thủy lợi"
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  21/04/2014