Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bọ Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  63/2013/TTLT-BTC-BTNMT
Mã văn bản :  63/2013/TTLT-BTC-BTNMT
Người ký :  Vũ Thị Mai
Trích yếu : 

Thông tư liên tịch số 63/2013/TTLT-BTC-BTNMT ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Liên Bộ Tài chính-Bộ tài nguyên mô trường hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  15/05/2013