Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015.
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  180/TB-VPCP
Mã văn bản :  180/TB-VPCP
Người ký :  Phạm Viết Muôn
Trích yếu : 

Thông báo số 180/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2014-2015.

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/04/2014