Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị về giải pháp phát triển thủy sản
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Văn Phòng Chính Phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  181/TB-VPCP
Mã văn bản :  181/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Cao Lục, Phó Chủ nhiệm VPCP
Trích yếu :  Thông báo số 181/TB-VPCP ngày 28 tháng 4 năm 2014 về ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị về giải pháp phát triển thủy sản
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  28/04/2014