Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  V/v triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  1193/LĐTBXH-VL
Mã văn bản :  1193/LĐTBXH-VL
Người ký :  Nguyễn Thanh Hòa, Thứ trưởng
Trích yếu :  Công văn số 1193/LĐTBXH-VL ngày 17 tháng 4 năm 2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội v/v triển khai thực hiện hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/04/2014