Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Triển khai thực hiện các giải pháp "Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2014
Loại văn bản :  Kế hoạch
Cấp ban hành :  UBND cấp tỉnh, thành phố
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1983/KH-UBND
Mã văn bản :  1983/KH-UBND
Người ký :  Đỗ Thông, PCT UBND
Trích yếu :  Kế hoạch số 1983/KH-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Ninh triển khai thực hiện các giải pháp "Đồng hành cùng doanh nghiệp" năm 2014
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  21/04/2014