Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Loại văn bản :  Thông tư liên tịch
Cấp ban hành :  Cấp Bộ
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV
Mã văn bản :  05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV
Người ký :  Võ Hồng Phúc, Trần Văn Tuấn
Trích yếu :  Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 5 tháng 8 năm 2009 của Liên Bộ KHĐT và Nội vụhHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  05/08/2009