Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của PTT Vũ Văn Ninh tại cuộc họp BCĐ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  146/TB-VPCP
Mã văn bản :  146/TB-VPCP
Người ký :  Phạm Viết Muôn
Trích yếu :  Thông báo số 146/TB-VPCP ngày 8 tháng 4 năm 2014 của VPCP Kết luận của PTT Vũ Văn Ninh tại cuộc họp BCĐ Đổi mới và phát triển doanh nghiệp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  08/04/2014