Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định kiểm tra nhà nước về đo lường
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  28/2013/TT-BKHCN
Mã văn bản :  28/2013/TT-BKHCN
Người ký :  Trần Việt Thanh, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  17/12/2013