Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Nông nghiệp
Số văn bản :  08/2016/TT-BNNPTNT
Mã văn bản :  08/2016/TT-BNNPTNT
Người ký :  Vũ Văn Tám, Thứ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT ngày 1 tháng 6 năm 2016 cvuar Bộ NN và PTNT quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  01/06/2016