Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  04/2014/TT-BGTVT
Mã văn bản :  04/2014/TT-BGTVT
Người ký :  Đinh La Thăng, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 26 tháng 3 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định điều kiện và thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu pháo hiệu cho an toàn hàng hải
 
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  26/03/2014