Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  04/2008/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  04/2008/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 2 năm 2008 của Bộ LĐ,TB và XH hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy,  thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  27/02/2008