Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  05/2014/TT-BLĐTBXH
Mã văn bản :  05/2014/TT-BLĐTBXH
Người ký :  Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số  05/2014/TT-BLĐTBXH ngày 6 tháng 3 năm 2014 của Bộ LĐ,TB và XH ban hành Danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/03/2014