Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định các hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  30/2011/TT-BTTTT
Mã văn bản :  30/2011/TT-BTTTT
Người ký :  Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ TT và TT quy định các hoạt động chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  31/10/2011