Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  05/2014/TT-BTTTT
Mã văn bản :  05/2014/TT-BTTTT
Người ký :  Nguyễn Bắc Son, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  19/03/2014