Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh 2013, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 của TĐ Công nghiệp Cao su Việt Nam
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  46/TB-VPCP
Mã văn bản :  46/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm
Trích yếu :  Thông báo của VPCB về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh 2013, Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 của TĐ Công nghiệp Cao su Việt Nam
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  25/01/2014