Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Tỷ giá hoạch toán ngoại tệ tháng 1 năm 2014
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Bộ Tài chính
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  01/TB-KBNN
Mã văn bản :  01/TB-KBNN
Người ký :  Trần Kim Vân
Trích yếu : 

Thông báo số 01/TB-KBNN ngày 2 tháng 1 năm 2014 của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hoạch toán ngoại tệ tháng 1 năm 2014.

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/01/2014