Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Tư pháp
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  01/2014/TT-BTP
Mã văn bản :  01/2014/TT-BTP
Người ký :  Lê Hồng Sơn, Thứ trưởng
Trích yếu :  Thông tư của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  03/01/2014