Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Kết luận của PTT Hoàng Xuân Hải tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm ngày 2 tháng 1 năm 2014
Loại văn bản :  Thông báo
Cấp ban hành :  Chính phủ
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  12/TB-VPCP
Mã văn bản :  12/TB-VPCP
Người ký :  Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ nhiệm
Trích yếu :  Thông báo của VPCP về Kết luận của PTT Hoàng Xuân Hải tại Cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm ngày 2 tháng 1 năm 2014
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  10/01/2014