Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2016
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Thanh Hóa
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  1885/QĐ-UBND
Mã văn bản :  1885/QĐ-UBND
Người ký :  Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 2 tháng 6 năm 2016 của UBVND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt Chương trình đối ngoại và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2016
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  02/06/2016