Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Thông tin và Truyền thông
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  23/2013/TT-BTTTT
Mã văn bản :  23/2013/TT-BTTTT
Người ký :  Nguyễn Bắc Son
Trích yếu :  Thông tư số  23/2013/TT-BTTTT quy định về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/12/2013