Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Tình hình triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT
Loại văn bản :  Công văn/Báo cáo
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  4617/BC-BNN-TCCB
Mã văn bản :  4617/BC-BNN-TCCB
Người ký :  Nguyễn Thị Xuân Thu
Trích yếu :  Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và PTNT
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  30/12/2013