Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  4291/QĐ-BGTVT
Mã văn bản :  4291/QĐ-BGTVT
Người ký :  Đinh La Thăng
Trích yếu : 

Quyết định số 4291/QĐ-BGTVT phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  24/12/2013