Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  10/2013/TT-BVHTTDL
Mã văn bản :  10/2013/TT-BVHTTDL
Người ký :  Hoàng Tuấn Anh
Trích yếu :  Thông tư của Bộ VH,TT và DL quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  06/12/2013