Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  2903/QĐ-BNN-ĐMDN
Mã văn bản :  2903/QĐ-BNN-ĐMDN
Người ký :  Hà Công Tuấn, Thứ trưởng
Trích yếu :  Quyết định của Bộ NN và PTNT ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/12/2013