Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
Loại văn bản :  Thông tư
Cấp ban hành :  Bộ Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực :  Khoa học kỹ thuật, công nghệ
Số văn bản :  06/2016/TT-BKHCN
Mã văn bản :  06/2016/TT-BKHCN
Người ký :  Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng
Trích yếu : 
Thông tư số 06/2016/TT-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 về việc cấp Giấy đăng ký và cấp Chứng chỉ hành nghề đối với một số hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/04/2016