Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Quảng Ngãi
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  224/QĐ-UBND
Mã văn bản :  224/QĐ-UBND
Người ký :  Trần Ngọc Căng, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về trình tự thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  18/05/2016