Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia
Loại văn bản :  Nghị quyết
Cấp ban hành :  Quốc hội
Lĩnh vực :  Tài nguyên môi trường
Số văn bản :  134/2016/QH13
Mã văn bản :  134/2016/QH13
Người ký :  Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch QH
Trích yếu : 
Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 9 tháng 4 của Quốc hội điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/04/2016