Enter Title

Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Phân cấp tiếp nhậnhồ sơ đăng ký Nội quy lao động của người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên trên địa bàn Thành phố
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Hồ Chí Minh
Lĩnh vực :  Lao động TBXH
Số văn bản :  15/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  15/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 9 tháng 5 năm 2016 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc phân cấp tiếp nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động của người sử dụng lao động sử dụng từ 10 lao động trở lên trên địa bàn Thành phố
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  09/05/2016