Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đà Nẵng
Lĩnh vực :  Phát triển doanh nghiệp
Số văn bản :  13/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  13/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Đà Nẵng quy định về xây dựng, quản lý và chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại của thành phố Đà Nẵng
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  20/04/2016