Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơi
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Cần Thơ
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  13/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  13/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  22/04/2016