Tìm kiếm văn bản

Tên văn bản :  Quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai
Loại văn bản :  Quyết định
Cấp ban hành :  Đồng Nai
Lĩnh vực :  Nội vụ
Số văn bản :  19/2016/QĐ-UBND
Mã văn bản :  19/2016/QĐ-UBND
Người ký :  Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND
Trích yếu : 
Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế về xét, cho phép và quản lý sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Đồng Nai
File đính kèm :  Tải về
Ngày ban hành :  29/03/2016